top of page

【冷知識】貓狗只睇到兩種色?

已更新:2022年9月23日目前研究顯示,貓貓同狗狗只能夠辨認兩種顏色:藍色&黃色


由於貓狗眼睛的椎狀細胞(cone cell)比人類少,無法識別紅色和綠色,所以紅色綠色係貓狗眼中都會成為飽和度更低嘅灰階顏色;不過貓狗擁有更多的桿狀細胞(rod cell),所以夜視能力會較好。


想吸引佢哋注意,可以喺揀選玩具嘅時候,試吓由顏色著手!

299 次查看0 則留言

Comments